Khóa đào tạo - Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

Khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh đem lại cho người học những kiến thức nền tảng về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong kinh doanh. Qua đó, người học có cơ hội thực hành các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, cụ thể là: kỹ năng giao tiếp trực tiếp, kỹ năng giao tiếp gián tiếp (kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, viết báo cáo, email, soạn thảo thư từ giao dịch,v.v…), kỹ năng giao tiếp trong nội bộ tổ chức và khách hàng.
Việc nắm vững các kiến thức và thực hành các kỹ năng cơ bản nêu trên, sẽ giúp người học tự tin khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong thực tiễn của hoạt động kinh doanh và tìm ra cách ứng xử hiệu quả.NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

PHẦN 1 - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
-  Khái niệm, vai trò, tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh
-  Quá trình truyền thông trong giao tiếp
-  Các rào cản trong giao tiếp
-  Các hình thức giao tiếp trong kinh doanh
-  Các nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh

PHẦN 2 -  KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRỰC TIẾP TRONG KINH DOANH
- Kỹ năng xã giao (bắt tay, giới thiệu và trao danh thiếp) trong kinh doanh
- Kỹ năng nói trong giao tiếp kinh doanh
- Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp kinh doanh
- Kỹ năng đặt câu hỏi trong giao tiếp kinh doanh
- Kỹ năng sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong kinh doanh

PHẦN 3 -  KỸ NĂNG GIAO TIẾP GIÁN TIẾP TRONG KINH DOANH
- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản

PHẦN 4 -  KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG NỘI BỘ TỔ CHỨC – KHÁCH HÀNG
- Khái niệm, đặc điểm, vai trò của giao tiếp trong nội bộ
- Kỹ năng giao tiếp với cấp trên
- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp
- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

-       Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề…
-       Và mọi người quan tâm đến việc hoàn thiện kỹ năng mềm cho bản thân để thăng tiến nghề nghiệp. 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO        

- Thảo luận mở                (Open discussion)
- Nghiên cứu tình huống (Case study)
- Bài tập tự đánh giá        (Self-assessment)
- Thuyết giảng ngắn        (Mini-lecture)
- Diễn vai                          (Role play)
- Hoạt động trò chơi        (Learning games)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

1    Ann Marie Sabath, Business Etiquette, Career Press, Inc. 2002.
2.    Colleen McKenna, Powerful Communication Skills, Career Press, Inc. 1998.
3.    Courtland L.Bovee, Business Communication Today, Prentice Hall, 2008.
4.    Jane K. Cleland, Business Writing for Results, McGraw-Hill, 2003.
5.    Leil Lowndes, Conversation Confidence
6.    Ronald B.Alder, Communicating at Work, McGraw-Hill, 2010.
7. Handbook on Communication Skills

Tiếng Việt

8.    Allan & Barbara Pease, Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể, NXB TP.HCM, 2009
9.    Carol Kinsey Goman, Sức mạnh của ngôn ngữ không lời, First News biên dịch, NXB TP.HCM, 2009.
10. Don Gabor, Sức mạnh của ngôn từ, First News biên dịch, NXB Trẻ, 2009.
11. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, NXB Lao động – xã hội, 2012.
12. Hà Nam Khánh Giao, Giáo trình giao tiếp kinh doanh, NXB Lao động – xã hội, 2010
13. Jan Yager, Phép tắc xã giao trong kinh doanh, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2010.
14. Hoàng Liên, Học ăn-học nói-học gói-học mở, NXB Trẻ, 2005.
15. Lại Thế Luyện, Kỹ năng giao tiếp, NXB TP.HCM, 2011.

 THÔNG TIN – LIÊN HỆ

Diễn giả LẠI THẾ LUYỆN
Nhà huấn luyện Kỹ năng mềm cho các doanh nghiệp
                         
Email:             laitheluyen@gmail.com