Quản lý thời gian làm việc hiệu quả

Đối tượng đào tạo

  • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề,…
  • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức,….muốn nâng cao hiệu quả công việc. 
  • Các bạn trẻ quan tâm đến quản lý thời gian và tổ chức công việc, muốn tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Giới thiệu khóa học online

Khóa đào tạo trang bị cho bạn những hiểu biết về các nguyên tắc cốt lõi trong quản lý thời gian,
Hướng dẫn cho bạn cách thức vận dụng những công cụ và phương pháp quản lý thời gian, để đạt hiệu quả tối ưu trong học tập cũng như công việc.
Hướng dẫn bạn các công cụ và phương pháp tổ chức công việc, để từ đó vận dụng phù hợp với môi trường làm việc của bản thân.
Đăng ký và học ngay khóa học online "Quản lý thời gian làm việc hiệu quả" tại Unica.vnhttps://goo.gl/vPWd8t