Phát huy thế mạnh bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp

Mô tả khoá học online

Tổng quát

Khóa học giúp học viên hiểu được các đặc điểm tâm lý, thế mạnh của bản thân trong mối liên hệ với các nghề nghiệp phù hợp. Trên cơ sở đó, người học có thể chủ động lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp tương ứng với từng giai đoạn lứa tuổi của cuộc đời mình.

Phát huy thế mạnh bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp 

Yêu cầu của khóa học online

  • - Học viên sử dụng Laptop, điện thoại có nối mạng internet và tai nghe
  • - Môi trường học tập yên tĩnh

Lợi ích từ khóa học online

  • - Xác định được thế mạnh trí tuệ của bản thân để phù hợp với những loại hình nghề nghiệp
  • - Hiểu được các đặc điểm tính cách, khí chất và ý chí của bản thân để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp
  • - Lập được kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp với thế mạnh, sở trường, sở thích của bản thân và đòi hỏi của nhà tuyển dụng lẫn thị trường lao động

Đối tượng mục tiêu

  • - Học sinh trung học từ 15 tuổi trở lên muốn xác định thế mạnh bản thân để định hướng lựa chọn nghề nghiệp
  • - Sinh viên các trường cao đẳng, đại học từ 18 đến 22 tuổi muốn lựa chọn các chuyên ngành học phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân
  • - Các bạn trẻ mong muốn phát huy thế mạnh bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp đúng đắn, phù hợp với thị trường lao động