Khóa đào tạo - Kỹ năng huấn luyện nhân viên


GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

            Ngày nay, với sự phát triển kinh tế toàn cầu, các vấn đề mới trong kinh doanh nảy sinh liên tục hàng ngày, hàng giờ. Các doanh nghiệp không chỉ đòi hỏi đội ngũ nhân lực của mình phải có trình độ chuyên môn được đào tạo ngày càng cao hơn mà họ còn phải có các kỹ năng làm việc hiệu quả hơn. Chính vì vậy, bên cạnh trình độ chuyên môn, đội ngũ nhân lực rất cần được trang bị thêm những kỹ năng làm việc, để có thể thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, ứng phó với những áp lực, đáp ứng được các yêu cầu mới mẻ của công việc… tại từng doanh nghiệp.
Khóa Đào tạo này mang tính chất tư vấn và hướng dẫn cho cấp điều hành doanh nghiệp, để họ có thể ứng dụng ngay các kỹ năng đã học vào việc huấn luyện cho các nhân viên của mình, sao cho đội ngũ nhân lực có thể nâng cao được hiệu quả công việc, mang lại thật nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

-       Cán bộ quản lý các phòng ban, bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp.
-       Và mọi người quan tâm đến việc hoàn thiện kỹ năng này để thăng tiến nghề nghiệp. 

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

Phần 1 - Tầm quan trọng của huấn luyện nhân viên
-       Mục tiêu của việc đầu tư cho huấn luyện nhân viên
-       Lợi ích của công tác huấn luyện
-       Xác định các cơ hội huấn luyện  

Phần 2 – Tính hiệu quả trong huấn luyện
-       Giới thiệu phương pháp “học qua trải nghiệm”  
-       So sánh phương pháp học truyền thống và phương pháp học qua trải nghiệm
-       So sánh hiệu quả huấn luyện nơi người học

Phần 3 – Chuẩn bị huấn luyện
-       Phân tích nhu cầu huấn luyện của nhân viên
-       Kỹ thuật phân tích SWOT trong huấn luyện nhân viên
-       Thiết kế chương trình huấn luyện

Phần 4 – Các phương pháp huấn luyện  
-       Ứng dụng Lý thuyết 3 não của Paul Mc.Lean vào việc huấn luyện
-       Ứng dụng Sơ đồ Tư duy của Tony Buzan trong huấn luyện nhân viên
-       Phương pháp “Làm việc nhóm”
-       Phương pháp “Sàng lọc”
-       Phương pháp “Tình huống”
-       Phương pháp “Đóng vai”
-       Phương pháp “Trực quan hóa”
-       Phương pháp “Bể cá” …
-       Lựa chọn phương pháp huấn luyện phù hợp cho nhân viên

Phần 5 - Trở thành một nhà huấn luyện hiệu quả
-       Những đặc điểm của một nhà huấn luyện hiệu quả
-       Các kỹ năng cần thiết để huấn luyện
-       Kỹ năng thuyết trình
-       Kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi và phản hồi …

Phần 6 - Các vấn đề sau huấn luyện
-       So sánh kết quả huấn luyện với mục tiêu huấn luyện
-       Theo dõi, kèm cặp và phát triển nhân viên
-       Kế hoạch huấn luyện và phát triển nhân viên trong tương lai

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 

Khóa đào tạo Kỹ năng huấn luyện nhân viên, sử dụng các phương pháp đào tạo sau:

- Thảo luận mở                        (Open discussion)
- Nghiên cứu tình huống         (Case study)
- Bài tập tự đánh giá               (Self-assessment)
- Thuyết giảng ngắn                (Mini-lecture)
- Diễn vai                                (Role play)
- Hoạt động trò chơi               (Learning games)

GIẢNG VIÊN

            Giảng viên phụ trách: Lại Thế Luyện  (http://laitheluyen.tk )

LIÊN HỆ

 Lê Nguyễn Việt Yên – Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Cán bộ Chương trình
Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam
(thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á – Bộ Giáo dục và Đào tạo)
35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCM
Tel: 84-8 38245618 (Ext: 140)
Cell: 0918 55 33 07
Fax: 84-8 38232175