Hội thảo


Chia sẻ thông tin về các hội thảo hữu ích cho sự phát triển kinh doanh và giáo dục 

(đang cập nhật)Hội thảo khoa học quốc gia - Đại học Sư Phạm Huế 12/2017 

Lại Thế Luyện (2017), Phát triển Kỹ năng mềm cho sinh viên hiện nay gắn với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh hội nhập và tự chủ", Đại học Nông Lâm TPHCM, 06-10-2017.  Tối thứ Năm hàng tuần tại IM Group


 Vào 9 giờ,thứ 7 ngày 10/06/2017, tác giả Tom Hopkins sẽ có buổi giao lưu, đồng thời ra mắt cuốn sách Làm Chủ Nghệ Thuật Bán Hàng ở Việt Nam. Lễ ra mắt sẽ diễn ra tại không gian sân khấu Cafe Đẹp, đường sách Nguyễn Văn Bình, Q. 1, TP. HCM.Truyền thông Thương hiệu, VietnamWork, tháng 07/06/2017


Tháng 10/2016 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Hội thảo khoa học quốc gia "Nhà trường Việt Nam trong một nền giáo dục tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc" tại Dinh Thống Nhất vào ngày 28 tháng 11 năm 2009.