Bài báo khoa học(đang cập nhật)
  • Lại Thế Luyện (2017), Kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại lớp học, Hội thảo khoa học toàn quốc "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông", tổ chức tại Đại học Sư Phạm Huế, 09-12-2017, Nhà xuất bản Đại học Huế. 
  • Lại Thế Luyện (2017), Động lực tâm lý của người học trong việc học tiếng Anh, Hội thảo khoa học "Dạy và học ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập", Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, 07-12-2017.
  • Lại Thế Luyện (2017), Các biện pháp rèn luyện Kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành Kinh tế tại TP.HCM, Hội thảo khoa học của Nghiên cứu sinh, Đại học Sư Phạm TP.HCM, 03-11-2017.
  • Lại Thế Luyện (2017), Phát triển Kỹ năng mềm cho sinh viên hiện nay gắn với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh hội nhập và tự chủ", Đại học Nông Lâm TP.HCM, 06-10-2017.  
  • Lại Thế Luyện (2015), Một số phương pháp đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học tại TPHCM, Kỷ yếu tọa đàm "Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm hiệu quả", Viện Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng, 11-04-2015. 
  • Lại Thế Luyện (2000), Thảo luận: một hình thức dạy - học ở đại học, Kỷ yếu hội thảo, Đại học Sư Phạm TP.HCM, 16-10-2000.